10 Şubat Abdülhamid Han'ın 101. ölüm yıldönümü

Çoğu şahsi parasından cami, mescid, mektep, hastane, köprü, çeşme gibi 1552 eser yaptıran...


10 Şubat Abdülhamid Han'ın 101. ölüm yıldönümü

Çoğu şahsi parasından cami, mescid, mektep, hastane, köprü, çeşme gibi 1552 eser yaptıran...

Ülkenin dört tarafına demiryolu döşetip 5.700 km demiryolu,11.250 km. karayolu, 22.000 km. telgraf hattı yaptıran...

Saltanatı boyunca 9.347 ilkmektep, 650 ortamektep, 109 lise açtıran, İstanbul Üniversitesi'ni 1901' de eğitme açtıran...

Ülkenin dört tarafında askeri mektepler açtırıp nitelikli zabit ve askerlerin yetişmesini sağlayan...

Telefon ve fotoğrafı icat edildikten kısa süre sonra Osmanlı ülkesine getiren...

İngiliz sömürgeciliğinin ve dünya siyonizminin karşısında dimdik ayakta duran...

Tahttan indirildiğinde bile:

"Bu ‘Azîz ve ‘Alîm olan Allah'ın takdiridir."

diyen Ulu Hakan Abdülhamid Han'ı rahmetle anıyoruz.
Mekânı cennet makamı âli olsun...