Medrese/Dergah Eleştirisi


Bugün en çok eleştirilen iki kadim kurumumuz medrese ve dergahtır.

Bu iki kurumun hala eleştiriye tabi olması, insanların kurtuluşu bu iki kurumdan beklediğini göstermektedir.

Modern eğitim kurumları ayrılığı, savaşı ve nefreti getirdi.

Modern eğitim kurumları batıya köle olmayı ve takliti getirdi...

Bizi bu zincirden kurtaracak olan bu iki zaviyedir...

Bu iki geleneksel kurumumuzu tekrar ihya etmeliyiz.

Her medresenin yanında bir dergah,

her talebeye bir mürşid (modern eğitimde buna eğitim koçluğu adı verilir)

ve her insana bir sohbet ortamı sunmalıyız.

Kurtuluş, köklerimize dönüştedir.

Ama o köklerimizi modernizme etmeliyiz. Yani güncellemeliyiz... Yoksa tarihte özne olma misyonumuz yok olur...