Kevser Suresinin meali:
Harun DİKİCİ

Harun DİKİCİ

Kevser Suresinin meali:

09 Eylül 2017 - 07:51

1.Şüphesiz Biz sana bol nimet verdik.

2.Öyleyse Rabbin için salât et ve karşılaşacağın zorlukları göğüsle!
Geniş yorum: “Madem Rabbin sana kevseri [bu kadar bol nimeti] verdi, öyleyse sen de Rabbin için çok çalış, çok gayret et, ayağa kalk, yürü, çabala, şirke ve tağuta karşı çık, sosyal yardımlar yap, dayanışma içinde ol, gerisini boş ver, düşünme, önüne gelecek her zorluğu göğüsle, sabret!”

3.Şüphesiz seni horlayan, sonu olmayanın; yaptıkları, işe yaramayanın ta kendisidir!

Farklı bir meal okuduk değil mi görülüyor ki bir kelimenin Türkçe'ye çevrilirken alınan bir anlamı dolayısıyla Peygamberimize sanki kurban kes diye emredilmiş gibi bir anlam ortaya çıkmış. Kurban kesmekten ziyade burada dik dur eğilme mücadele et, namazını kıl, Allah seninle beraberdir mesajı var.

Kevser suresi Mekke’de 15. sırada inmiştir. Üç ayetten oluşmasına ve Kur’an’daki en kısa sure olmasına rağmen, işaret ettiği anlamlar bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. İniş sebebi; peygamberimizi desteklemek, ona metanet kazandırmak ve onu ilerideki görevlerine hazırlamaktır. Surenin iyi anlaşılabilmesi için Duha ve İnşirah surelerinin de iyi anlaşılması gerekir. Çünkü Duha, İnşirah ve Kevser sureleri, müşriklerin kötü davranışlarına maruz kalan Peygamberimizi teskin ve teselli etmek, onu destekleyip güçlendirmek için ard arda indirilmiş surelerdir ve kendi aralarında bir bütünlük arz ederler. Bu sure de peygamber misyonu üstlenenlerin nimetlere kavuşturulacağını, düşmanların faaliyetlerinin neticesiz kalacağını ve sonlarının olmayacağını, tebliğcilerin olumsuzluklara önem vermeden, Allah için gayret etmeleri gerektiğini ilân eder.

Kurban ile ilgili olarak Kütüb-ü Sitte’de 26 rivayet mevcut. Ama bunların çoğu aynı rivayetin farklı kişiler tarafından nakledilmiş varyasyonlarıdır. Bu rivayetlerin hepsinde konu edilen kurban ve kurban ile ilgili bilgiler, hacda hacıların mükellef tutulduğu hediye olarak kesilen هدى Hedy kurbanına yöneliktir, yoksa bayram günlerinde hayvan kesmeye yönelik değildir. Rivayetlerin ve tarihî belgelerin hiçbirinde, ne Mekke’de Kevser suresinin indiği dönemlerde, ne de Medine’de hacc farz oluncaya kadar herhangi bir kurban olayı anlatımı söz konusu değildir.

Özetlemek gerekirse, bu ayetler indiği zaman Mekke’de ne Peygamberimiz ne de o günkü Müslümanlar kurban kesme şeklinde bir ibadet yapmıştır.

Bu yazı 1565 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Şevkiye Kaymaz Günay
    3 yıl önce
    Böyle yorumlayanlar var. Sadece hac için olduğunu düşünmüyorum. Kurban ibadeti Hz. Ademden itibaren yapı*** ve bilinen bir ibadetti

Son Yazılar