Kur'an Kaç Ayetten Oluşmaktadır
İbrahim Halil ER

İbrahim Halil ER

Kur'an Kaç Ayetten Oluşmaktadır

10 Kasım 2021 - 10:50

Âyetler birbirinden "Fasıla" ile ayrılır. Fasıla, âyetin son kelimesi demektir. Çoğulu "Fevâsıl" gelir. Fâsıîa'nm son harfine de "Harfu'l- Fâsıla" denir ki bunlar âyetlerin birbiriyle sağladıkları ahengi yan-sıtırlar.

Bilindiği gibi âyet, Kur’an cümlelerine verilen isimdir. Kur’an-ı Kerim üzerinde noktalama çalışmaları yapılırken âyetlerin belirlenmesinde bazı küçük farklılıklar olmuş; söz gelimi, bazı âlimlerin müstakil âyet olarak belirlediği bir ibare bazı âlimlerce iki âyet olarak düşünülmüş; böylece âyetlerin sayısı konusunda küçük farklılıklar ortaya çıkmıştır. İslam

Âyet sayısı konusundaki bu farklı anlayışlar, bazı âyet sonları, sûre başlarındaki besmelelerin âyet sayı¬lıp sayılmaması ve hurûf-ı mukattaanın müstakil âyet olup olmaması gibi hususlarda ortaya çıkan farklı görüşlerden kaynaklanmaktadır.

Âyetlerin sayısı yuvarlak rakam olarak 6666 olarak tanınmış ise de bazılarınca daha azdır. Çünkü mukatta'a harflerini bir âyet sayıp saymama ihtilaflıdır. Sûre başlarındaki 113 Besmele de birer âyet sayılmıştır. İbn Abbas'tan gelen rivayete göre âyet sayısı 6616 olmakla birlikte, daha çok kabul gören görüş bu sayının 6236 olduğudur.

Ayet sayısı: İbn-i Abbas 6.616, Nafi, 6.217, Şeybe, 6.214, Mısır âlimleri 6.226, Zemahşeri, İbn-i Huzeyme, Şeyhulislam İbn-i Kemal ve Bediüzzaman Said Nursi ise 6.666 âyet olduğunu söyler. Medinelilerden İmam Nâfi’ye göre Kur’an 6.217, Şeybe İbn Nisah’a göre 6.214, Ebu Cafer’e göre 6.210 ayettir.

Ayet sayısı Mekkelilere göre 6.220,

Basralılara göre 6.205,

Kufelilere göre de 6.236 ayettir.

Müfessirlerden Zemahşeri ise ayet sayısının 6.666 olduğunu öne sürmüştür ki halk arasında en çok bu görüşe rağbet edilmiştir.

Fakat İslam âleminde en yaygın olan ve şu elimizde bulunan mushaflar, Kufe usulüne göredir ve o da herkesin kolaylıkla hesap edebileceği gibi 6.236 ayetten ibarettir.Kur’an’daki mevcut âyet sayısı, 6.236’dır.

Görüldüğü gibi Kur’an’ın kaç ayetten oluştuğu konusu tartışılması insanların Kur’anı açıp ayetlerini saymamasından değil, hangilerinin ayet olduğu konusundaki görüş ayrılığından kaynaklanmaktadır. Unutmayalım ki günümüzde kullandığımız Kur’an ayetleri tasnifi Kufi usulüne göre tertip edilmiştir. Yani birilerinin çıkıp diğer alimler oturup sayamadılar mı demesi cehaletindendir. Çünkü o alimlerin tartışmaları sonucu görüş olgunlaştı ve bugünkü tasnif ortaya çıktı.

Günümüz Kur’an’ı Kerim deki sureler ve ayet sayıları da şöyledir:

1.fatıhe-7

2.beqere-286

3.alı-ımran-200

4.nısa-176

5.maıde-120

6.enam-165

7.eraf-206

8.enfal-75

9.tovbe-129

10.yunus-109

11.hud-123

12.yusuf-111

13.rad-43

14.ıbrahım-52

15.hıcr-99

16.nehl-128

17.ısra-111

18.kahf-110

19.maryam-98

20.taha-135

21.enbıya-112

22.hecc-78

23.mumınun-118

24.nur-64

25.furqan-77

26.shura-227

27.neml-93

28.qesas-88

29.enkabut-69

30.rum-60

31.logman-34

32.secde-30

33.ehzab-73

34.seba-54

35.fatır-45

36.yasın-83

37.saffat-182

38.sad-88

39.zumer-75

40.gafır-85

41.fussılet-54

42.shura-53

43.zuxruf-89

44.duxan-59

45.casıye-37

46.ehqaf-35

47.muhammed-38

48.fath-29

49.hucurat-18

50.qaf-45

51.zarıyat-60

52.tur-49

53.necm-62

54.qemer-55

55.rahman-78

56.vaqıe-96

57.hedıd-29

58.mucadele-22

59.heshr-24

60.mumtehene-13

61.saff-14

62.cume-11

63.munafıqun-11

64.tegabun-18

65.talaq-12

66.tehrım-12

67.mulk-30

68.qalam-52

69.haqqe-52

70.mearıc-44

71.nuh-28

72.cınn-28

73.muzzammıl-20

74.muddessır-56

75.qıyame-40

76.ınsan-31

77.murselat-50

78.nebe-40

79.nazıat-46

80.abasa-42

81.takvır-29

82.ınfıtar-19

83.mutafıffın-36

84.ınshıqaq-25

85.buruc-22

86.tarıq-17

88.a'ala-19

89.fecr-30

90.beled-20

91.shems-15

92.leyl-21

93.duha-11

94.sherh-8

95.tın-8

96.alaq-19

97.qadr-5

98.beyyıne-8

99.zelzele-8

100.adıyat-11

101.qarıa-11

102.takasur-8

103.asr-3

104.humaza-9

105.fıl-5

106.qureysh-4

107.maun-7

108.kovser-3

109.kafırun-6

110.nesr-3

111.mesed-5

112.ıxlas-4

113.falaq-5

114.nas-6 TOPLAM: 6236 AYET

Bu yazı 95 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar