Evrim Yanılgısı - 2 -
Rıfat ORAL

Rıfat ORAL

Evrim Yanılgısı - 2 -

20 Eylül 2020 - 03:04

1.YANILGI: Varlıkları basit ve tesadüfi görmek.

DÜZELTME: Evrim sitelerini taradım. Hemen hemen hepsinde insanı ve diğer canlıları basit görmektedirler. Hücre nedir, çok da büyütmemek gerekir, demektedirler. Bu şekilde kendi kendine tesadüfen bir kainatın, insan ve varlıkların oluştuğunu iddia etmektedirler. Halbuki insan ve diğer canlılar mükemmeldir. Bırakın onları bir hücre bile mükemmeldir. Çünkü ondaki DNA ve RNA sarmalı ve buradaki bilgiler o insanın ve canlının hayatı boyunca fiziki ve biyolojik yapısınının programını taşımaktadır. Bütün bilgiler o hücreye yüklenmiştir. Hatta Amerikalı ilim adamları; bir hücredeki DNA ve RNA sarmalları, buradaki şifreler ve o canlının geleceğine dair bilgileri keşfedince; Tanrının büyüklüğünü gördük, demişlerdi. Kainat, dünya, gezegenler, yörüngeler, insan ve diğer canlılar tesadüfen meydana gelemeyecek kadar mükemmeldirler. Matematik olasılık hesaplarına göre tesadüfen bu kadar komplike varlıkların oluşması imkansızdır.

2.YANILGI: Fosiller bulunuyor:

DÜZELTME: Bulunan fosiller maalesef saptırılıyor, çizdikleri resimlerle onlara istedikleri şekli giydiriyorlar, mesela maymunumsu bir yüz çiziyorlar ve insanları kandırıyorlar. Halbuki bunlar tamamen algı operasyonudur, bilim ahlakına da aykırıdır. Aşağıda bu yanıltma ve saptırmalar açıklanacaktır.

3.YANILGI: Mutasyonlar evrimi gösterir:

DÜZELTME: Bir başka yanlış, mutasyonları evrim gibi görmek ve bu şekilde gösterip insanları kandırmaktır. Canlılarda bazı değişiklikler olmaktadır, bu da evrimi gösterir demektedirler. Halbuki hiç bir mutasyon evrim değildir, yani yeni bir TÜR oluşturmaz, sadece kendi türü içinde bazı değişikliklere sebep olur. Bir kuşun gagasının büyümesi veya küçülmesi yada renginin değişmesi gibi. Değilse ondan bir aslan oluşmaz. Yada bir aslandan kuş oluşmaz. Bir kediden aslan, bir aslandan kedi oluşmaz. Milyonlarca canlının evrimini anlatmak çok zordur, imkansızdır.

4.YANILGI: Basit varlıklar evrimleşiyor ve daha komplike ve mükemmel varlıklar haline geliyor.

DÜZELTME: O zaman şu soruyu sormak gerekir. Neden “basit varlıklar” evrimleşsin ve tekamüle uğrasın ki? Bunu kim düzenliyor, kim bu süreci izliyor ve hayatı yönlendiriyor? Bir üst akıl mı var? Basit hücreden balığın oluşması, balığın sonra karaya çıkıp başka türlere dönüşmesi, sonra bunların kuşa dönüşmesi, (bir kere bunların iskelet yapıları bu değişimin imkansız olduğunu gösteriyor), ayrıca bu varlıklar değişe değişe bazılarının maymuna ve insana dönüşmesi.. İddia ettikleri gibi milyonlarca sene bunları kim koruyor, bu süreci kim yönetiyor? Milyonlarca sene devam eden bir tesadüfler sarmalı olamaz ki, böyle mükemmel varlıklar oluşsun..

5.YANILGI: Milyonlarca yıl bu değişim devam etti.

DÜZELTME: Tesadüfen bu varlıkların oluşmayacağı, matematik olasılık hesaplarına göre de imkansız olduğu ispat edilince, onlar; milyonlarca yıl bu değişimin devam ettiği, eksik olanların daha sonra deneme yanılma yoluyla mükemmelliğe ulaştığı ve eksik olanların doğal seçilim aracığılı ile yok olduklarını iddia ederler. Şimdi bunlara sormak gerekir:

Evrim geçirirken eksik olan bir uzuv ile milyonlarca sene bu canlılar nasıl yaşadı?Mükemmeli buluncaya kadar bu seçilim sürecinde, bu eksik canlıların yaşaması mümkün değildir. Mesela, Akciğer oluşuncaya kadar bir canlı karada binlerce, milyonlarca sene yaşamaz. Yada kalp oluşmadan bu eksik canlılar bu kadar uzun süre kalpsiz yaşayamazlar. Bunlar daha oluşmadan yok olurlar. Ayrıca göz gibi bazı uzuvların evrimleşemeyeceğini başta Darwin olmak üzere kendileri de kabul ediyor, söylüyorlar. İzah edemedikleri o kadar çok şey var ki. Mesela, Zürafa’nın boynunun niye bu kadar uzun olduğunu izah edemiyorlar. Eğer yüksek yerlerden ot yediği için deseler, keçilerin boynu niye uzun değil? sorusuna muhatap olup susuyorlar.

6.YANILGI: Mükemmele ulaşıncaya kadarki süreçte “ara varlıklar” oluşur.

DÜZELTME: Ara varlıklar tamamen varsayım ve hayaldir. Evrimin çıkmazlarından birisidir. Darwin bunu “Türlerin Kökeni” kitabında sorgular ve şunu itiraf eder. Evrim bu teoriye göre milyonlarca yıl sürdüğü için binlerce ve milyonlarca ara varlık fosili bulunmalı. Niçin bulunmuyor? diye sorgular ve bunu teorinin zorluklarından kabul eder. Son zamanlarda bulunduğu iddia edilen bir kaç kemik fosillerine gelince; bunlar incelendiğinde ya maymun kemikleri veya insan iskeleti olduğu ortaya çıkmaktadır.

7.YANILGI: Evrimin ispatlanmış olduğu iddiası.

DÜZELTME: Evrime inananlar çoğu zaman yalan söyleyerek hem kendilerini hem de diğer insanları kandırmaktadırlar. Bir takım varsayımları gerçekmiş gibi insanlara aktarmaktadırlar. Bunların yüzyıllardır söylenen, ama ispatlanmayan varsayımlar ve tezler olduğunu söyleyemiyorlar. Başta Mendel olmak üzere bir çok ilim adamı, evrim teorisini çürütecek bilimsel sonuçlara ulaşmıştır. Mendel yıllar önce; Sonradan elde edilen/kazanılan şeylerin nesilden nesile geçmeyeceğini ve yeni türler de oluşturmayacağını ispat etmiştir. Ayrıca mutasyon ile kesinlikle yeni bir tür oluşmayacağını herkes biliyor. Ama buna rağmen yalanlarla insanlar ve gençler kandırılıyor maalesef.

8.YANILGI: Okul kitaplarında evrim teorisi var. Bu da bilimsel olduğunu gösterir.

DÜZELTME: Okul kitaplarında bir çok teori var. Bunların bir kısmı hala ispatlanmamış ve tartışmalı tezlerdir. Evrim teorisi de bunlardan birisidir. Okul kitaplarında evrim teorisi ile birlikte onun tenkidi ve diğer teoriler de anlatılmalı ki öğrenciler gerçekleri görmeli. Kainatta bir kaos değil, bir kozmos olduğunu anlamalı. Kaostan hiç bir zaman mükemmel varlık ve bir kainat oluşmaz.

9.YANILGI: Evrendeki kaosta bir düzen vardır.

DÜZELTME: Evrimcilerin yeni iddiası, kainattaki kaos kendi kendine bir düzen oluşturuyor şeklindedir. Ancak ilim adamları bunu inkar etmektedirler. Kainatın başlangıcının büyük patlama ile olduğunu iddia eden Hawking şöyle demektedir:

“Gerçekte galaksileri ve yıldızlarıyla bizimki gibi bir evren tümüyle olanaksızdır. Eğer bir kimse ortaya çıkarılabilen sabitleri ve yasaları düşünürse, bizimki gibi bir yaşamı üreten bir evrenin var olmama olasılığının gerçekte çok yüksek olduğunu kabul edecektir.”

Dolayısıyla kaostan hiç bir zaman bir sistem, varlık, insan ve diğer canlılar oluşmaz. Evrende kaos değil, bir kozmos vardır. Her şeyin bir yasası vardır. Fizik, kimya, biyoloji gibi ilimler bu yasaları bize tanıtmaktadır. Bunlar tesadüfi şeyler değildir, bilakis kainatın/varlığın bir üst akıl tarafından yaratıldığını ve yönetildiğini göstermektedir.

Ayrıca dünyada insanın “duyguları” çok konuşulmaktadır. Bunlar nasıl oluştu? Bazı ilim adamları, “duyguların” bu dünyaya ait olmadığını ifade etmektedirler. Dünyada o kadar farklı şeyler, sezgiler vs. var ki, bunların hepsini evrimle izah edemezsiniz. İnsan evrime hapsedilecek kadar basit bir varlık değildir.

DOLAYISIYLA, Bu kainat, gezegenler, yörüngeler, dünya, insanlar ve diğer canlıların oluşması evrim teorisinde iddia edildiği kadar basit, tesadüfi, gelişigüzel değildir. Varlık bu kadar basite alınamaz. Kainat bu kadar basite indirgenemez. Çünkü mükemmeldir ve kendi yasaları ile işlemektedir.

Sonuç olarak, Allah, bu sistemi yaratan ve sistemi devam ettirendir. Çünkü bir üst akıl ve güç olmadıkça böyle

mükemmel bir sistemin kendi kendine oluşması ve bu kadar uzun süre yaşamaya devam etmesi imkansızdır. Bir eser, onu inşa edeni gösterir. Tesadüfi olan şeyler her zaman basittir, mükemmel ve komplike şeyler değildir.

Ayrıca İslama göre, insan çok değerlidir ve mükemmeldir. İlk insan Hz. Adem olup, bir peygamberdir. Bütün insanlar bu peygamberin çocuklarıdır, bir peygamberin oğulları ve kızlarıdır. Bir hayvandan türemiş değildirler.

İNSAN, insan soyudur, hayvan soyu değildir.

Bu yazı 353 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar